SFTH:s 17:e konferens Linköping, 6-8 november 2024

Svensk förening för transpersoners hälsa är en förening för dem som i sin profession arbetar med transpersoner.

Föreningen är tvärprofessionell, vilket innebär att alla yrkeskategorier är välkomna.

Föreningen anordnar en nationell konferens per år för yrkesverksamma inom området. Styrelsen har möten fyra gånger per år.


Ansök om medlemskap

Har du varit medlem tidigare kan du betala medlemsavgiften direkt till föreningens bankgiro, 317-8761. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och ska vara betald senast före årsmötet.


För dig som inte är medlem finns information kring könsdysfori att hämta genom följande länkar:

Socialstyrelsen, 1177, UMO, RFSU, Transformering, RFSL, Transammans, Internetmedicin